Value range for dm6.gap.ix
  min: 1 max: 572 average: 286.5000