Value range for dm6.insulators.chromEnd
  min: 15834 max: 32051940 average: 13525358.3327