Schema for Simple Repeats - Simple Tandem Repeats by TRF
  Database: dm6    Primary Table: simpleRepeat    Row Count: 34,750
fieldexampleSQL type info
bin 585smallint(5) unsigned range
chrom chr2Lvarchar(255) values
chromStart 0int(10) unsigned range
chromEnd 5204int(10) unsigned range
name CGACAATGCACGACAGvarchar(255) values
period 458int(10) unsigned range
copyNum 11.4float range
consensusSize 458int(10) unsigned range
perMatch 99int(10) unsigned range
perIndel 0int(10) unsigned range
score 10363int(10) unsigned range
A 31int(10) unsigned range
C 19int(10) unsigned range
G 20int(10) unsigned range
T 28int(10) unsigned range
entropy 1.97float range
sequence CGACAATGCACGACAGAGGAAGCAGAA...longblob  

Sample Rows
 
binchromchromStartchromEndnameperiodcopyNumconsensusSizeperMatchperIndelscoreACGTentropysequence
585chr2L05204CGACAATGCACGACAG45811.445899010363311920281.97CGACAATGCACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATTGCCTCTCATTTTCTCTCCCATATTATAGGGAGAAATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCTCTTTGATTTTTT ...
585chr2L224503ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L682961ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L11401419ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L15981877ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L20562335ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L25142793ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L29723251ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L34303709ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...
585chr2L38884167ATATGATCGCGTATGC14721378411357312120261.98ATATGATCGCGTATGCGAGAGTAGTGCCAACATATTGTGCCATAATGACTGCCTCTCATTCTGTCTTATATTACCGCAAACCCAAAAAGACAATACACGACAGAGGAAGCAGAACAGATATTTAGATT ...

Note: all start coordinates in our database are 0-based, not 1-based. See explanation here.

Simple Repeats (simpleRepeat) Track Description
 

Description

This track displays simple tandem repeats (possibly imperfect repeats) located by Tandem Repeats Finder (TRF) which is specialized for this purpose. These repeats can occur within coding regions of genes and may be quite polymorphic. Repeat expansions are sometimes associated with specific diseases.

Methods

For more information about the TRF program, see Benson (1999).

Credits

TRF was written by Gary Benson.

References

Benson G. Tandem repeats finder: a program to analyze DNA sequences. Nucleic Acids Res. 1999 Jan 15;27(2):573-80. PMID: 9862982; PMC: PMC148217