Value range for dm6.pfam_refseq_genes.chromEnd
  min: 786 max: 32054530 average: 13357444.2277